อาการ “หลั่งเร็ว” เกิดจากอะไร ? วิธีแก้และรักษา

อาการ "หลั่งเร็ว" เกิดจากอะไร ? วิธีแก้และรักษา
อาการ "หลั่งเร็ว" เกิดจากอะไร ? วิธีแก้และรักษา

เมื่อปัญหาเรื่องการหลั่งเร็วหรือเรือล่มปากอ่าว กลายเป็นปัญหาบนเตียงที่ติดอันดับท็อป 3 สําหรับชายหนุ่ม (ใหญ่) ในวัยต่างๆ
ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่ามีแต่คุณเท่านั้นที่กําลังเผชิญปัญหาการหลั่งเร็วอยู่คนเดียว รู้ไหมว่าเรื่องของการหลั่งเร็วกลายเป็นปัญหา
ระดับนานาชาติ เพราะเมื่อเร็วๆ นี้มีการทําการสํารวจและวิจัยที่สหรัฐอเมริกาในเรื่องของการ “หลั่งเร็ว” โดยเฉพาะ ซึ่งก็พบว่า ผู้ชาย 1 ใน 3 นั้นได้รับผลกระทบจากปัญหาแบบนี้กันถ้วนหน้าเมื่อปัญหาเรื่องการหลั่งเร็วหรือเรือล่มปากอ่าว กลายเป็นปัญหาบนเตียงที่ติดอันดับท็อป 3 สําหรับชายหนุ่ม (ใหญ่) ในวัยต่างๆ
ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่ามีแต่คุณเท่านั้นที่กําลังเผชิญปัญหาการหลั่งเร็วอยู่คนเดียว รู้ไหมว่าเรื่องของการหลั่งเร็วกลายเป็นปัญหา
ระดับนานาชาติ เพราะเมื่อเร็วๆ นี้มีการทําการสํารวจและวิจัยที่สหรัฐอเมริกาในเรื่องของการ “หลั่งเร็ว” โดยเฉพาะ ซึ่งก็พบว่า ผู้ชาย 1 ใน 3 นั้นได้รับผลกระทบจากปัญหาแบบนี้กันถ้วนหน้า


อาการ "หลั่งเร็ว" เกิดจากอะไร ? วิธีแก้และรักษา
อาการ “หลั่งเร็ว” เกิดจากอะไร ? วิธีแก้และรักษา

แบบไหนถึงเรียกว่า “หลั่งเร็ว”?

ทางการแพทย์ให้นิยามเอาไว้ง่ายๆ แต่ไม่ง่ายจะทําใจว่า เป็นภาวะที่คุณผู้ชายไม่สามารถควบคุมการหลั่งนํ้าอสุจิไว้ได้ ซึ้งมีผลทําให้คุณผู้หญิงอาจจะไม่ถึงฝั่งฝันได้ ดังนั้นจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ ครอบครัว รวมไปถึงความมั่นใจของตัวเองก็ค่อยๆ ลดลง

แต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจว่าคุณเข้าข่ายไหมสําหรับอาการ “หลั่งเร็ว” แวะมาทําความ เข้าใจอาการเบื้องต้นกันก่อนเลย

  • ถึงจุดสุดยอดเร็วและไม่สามารถชะลอหรือควบคุมการหลั่งอสุจิได้

 

  • ความรู้สึก “หลั่งเร็ว” ของแต่ละคนแตกต่างกันไป แต่เมื่อใดที่นํ้าอสุจิหลั่งก่อนกําหนดที่ใจคิดไว้ นั้นคือ คุณกําลังเข้าสู่ภาวะหลั่งเร็ว

 

  • การหลั่งเร็วถูกกําหนดโดยทางการแพทย์ไว้เป็น 3 ระดับได้แก่ เล็กน้อย ปานกลางและรุนแรง โดยเฉลี่ยหากการหลั่งอสุจิใช้
    เวลาตํ่ากว่า 1 นาที แปลว่าคุณเริ่มเข้าสู่ภาวการณ์หลั่งเร็วในระดับต้นแล้ว

สาเหตุของการ “หลั่งเร็ว”


ปัญหาทางร่างกาย ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายหลายคนที่มีปัญหาสุขภาพ อาจจะได้รับผลพวงจากหลายปัจจัยจนไปกระทบต่อ ปัญหาสุขภาพทางเพศซึ่งทําให้เกิด “อาการหลั่งเร็ว” ตามมาได้
หากคุณได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเริ่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศพื้นฐาน


• เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนที่มีผลต่อเพศชายทํางานผิดปกติ เช่น ระดับฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งมีส่วนในการทํางานทางเพศในชาย ระดับฮอร์โมนอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการทํางานทางเพศ ได้แก่ ฮอร์โมนลูทีไนซิ่ง (LH) โปรแลคตินและ ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (TSH) ซึ่งมีผลต่อการหลั่งเร็วโดยตรง


• ปัญหาระดับเซโรโทนินหรือโดพามีนตํ่า โดยสารเคมีในสมองเหล่านี้มีผลต่อภาวะทางเพศ ทําให้ตื่นเต้นและเกิดอาการหลั่งเร็วได้


• อวัยวะเพศมีความรู้สึกไวต่อการกระตุ้นมากเป็นพิเศษ ปัญหาสาเหตุทางอารมณ์และภาวะจิตใจ ความเครียด ความกดดัน รวมถึงปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ถ้ามันมากเกินไป ก็อาจจะมีผลต่อภาวะหลั่งเร็วได้ด้วยเช่นกัน


• เกิดความวิตกกังวลด้านสมรรถภาพของตัวเอง เช่น ขาดความมั่นใจ รู้สึกตื่นเต้นผิดปกติหรือถูกกระตุ้นมากเกินไป ก็ทําให้หลั่งไวกว่าที่ควรได้เช่นกัน


• ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความตึงเครียด ภาวะซึมเศร้า


• ปัญหาความสัมพันธ์กับคนรัก


อาการ "หลั่งเร็ว" เกิดจากอะไร ? วิธีแก้และรักษา
อาการ “หลั่งเร็ว” เกิดจากอะไร ? วิธีแก้และรักษา


วิธีแก้และรักษาภาวะหลั่งเร็ว


• พฤติกรรมบําบัด ทําตามขั้นตอนง่ายๆเช่น การช่วยตัวเองหนึ่งหรือสองชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์เพื่อที่คุณจะสามารถชะลอการหลั่งระหว่างมีเพศสัมพันธ์ได้


• ออกกําลังกายกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกราน วิธีนี้หลายๆ คนใช้แล้วช่วยชะลอการหลั่งเร็วได้ดี ส่วนขั้นตอนก็ทําง่ายๆ เหมือนการกลั ้นปัสสาวะไว้ ทําซํ้า 3 ครั้งต่อวันเรื่อยๆ อย่างน้อย 10 วัน


• ใช้ยาที้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นยาไวอากร้าหรือยาที้มีสารยับยั่งฟอสโฟดิเอสเทอเรส -5


• ลดความเครียด ไม่กังวล ไม่เครียด การหลั่งเร็วก็จะไม่เกิดขึ้น ที่สําคัญกิจกรรมทางเพศก็จะมีความสุขและเป็นไปตามธรรมชาติ

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments